Öğrencilerin 3'te biri obez

Öğrencilerin 3'te biri obez
Obezite, yetişkinlerde olduğu gibi çocuklarda gittikçe yaygınlaşıyor...Abone ol

3 bine yakın öğrenciyle yapılan araştırmaya göre ilköğretimdekilerin yüzde 35’i ya fazla kilolu ya da obez. Okula araçla gitmek, spor yapmamak, özel ve kentsel bölge okullarına gitmek obeziteye davetiye çıkartıyor

'ün haberine göre, Türkiye'de obezite ulusal bir sorun haline gelirken çocuklar da bundan nasibini alıyor. Tıpkı yetişkinlerde olduğu gibi çocukluk çağı obezitesi de önemli bir halk sağlığı sorunu olmaya başladı. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Hamdi Aytekin ile Osmaniye İl Sağlık Müdür מעקף קיבה lüğü'nden Halk Sağlığı Uzmanı Dr. İlknur Vatan, ilköğretim okullarında okuyan öğrencilerde obezite, fazla kiloluluk sıklığının saptanması ve etkileyen etmenlerin araştırdı.

TÜM ETMENLER KATILDI

Bursa Nilüfer ilçe merkezindeki ilköğretim okullarında okuyan toplam 2 bin 871 öğrenci araştırma kapsamına alındı. Çocuklara aileleriyle beraber yanıtlamak üzere, demografik durum, sosyoekonomik durum, beslenme alışkanlıkları, fiziksel aktivite durumu ve obeziteyi etkilediği düşünülen etmenlerle ilgili anket formları dağıtıldı. Araştırmacı tarafından çocukların boy ve kilo ölçümleri yapıldı.

YÜZDE 35'İNİN KİLOSU FAZLA

Araştırma sonuçları ilköğretimdeki durumu çarpıcı bir şekilde gözler önüne serdi. Buna göre çocukların yüzde 12'si obez, yüzde 23'ü fazla kilolu ve yüzde 1,5'unun bodur olduğu saptandı. Yaş, cinsiyet, doğum ağırlığı, fiziksel aktivite durumu, okula gitme şekli, öğün aralarında atıştırma, ebeveynlerin obez olması, öğrenim seviyesi, ekonomik durumun iyi olması gibi faktörler çocuğun obez olmasıyla yakından ilişkili bulundu.

Okula servisle gitmek riski artırıyor

Yapılan analizlere göre çocuklardaki kilo fazlası ve obezite riskini; anne veya babanın kilolu olması 2 kat, baba veya anne öğreniminin 8 yıldan fazla olması 1.5 kat, okula servis ya da araçla gitmesi 1.6 kat, sık fiziksel aktivitede bulunmaması 2 kat, özel okul ve kentsel bölge okullarına gitmek 1.7 kat, doğum ağırlığının 4 kilodan fazla olması da 1.8 kat arttırıyor.

Kronik hastalıklara zemin hazırlıyor

Çalışma okul çocuklarında obezitenin, dünyada olduğu gibi ülkemizde de artmaya başladığı, fiziksel aktivitelerindeki yetersizlik, sosyoekonomik durum, ailelerin eğitim düzeyleri, genetik yatkınlık, beslenme alışkanlıklarının obezite oluşumunda etken olabileceğini gösterdi. Çalışmada çocukluk çağı obezitesinin kronik hastalıklara zemin hazırladığı da vurgulandı.Kategori : SAĞLIK